Služby

Koučing / Coaching je spôsob rozvoja schopností a zručností jednotlivcov, párov, skupín, zamestnancov i manažérov. Koučovanie je posilňovanie potenciálu a výkonu človeka, ktoré sa uskutočňuje v praxi. Pomáha premeniť vedomosti človeka na zručnosti, ktoré mu pomáhajú v osobnom i profesnom živote. Objavte obrovské možnosti jeho využitia. Hľadáte riešenie vo Vašom osobnom, pracovnom či vzťahovom živote ? neviete si dať rady ? Hľadáte odpovede na svoje otázky ? Chcete vyriešiť problém a neviete ako na to ? Máme pre Vás riešenie formou odborného  koučingu a poradenstva.

 

Kedy je účinný koučing ? 

Firmy a jednotlivci volia koučing v prípadoch, keď je pred zamestnanca postavená výzva; povýšenie do vysokej funkcie, zodpovednosť za zásadný projekt (napr. fúzia, uvedenie produktu na trh a pod.), zvládnutie mimoriadnej úlohy či splnenie významného cieľa (podstatné zvýšenie výkonnosti tímu a pod.). Ku koučingu pristupujú tiež v prípade, keď bola pri hodnotení identifikovaná zásadná rozvojová potreba (zvládanie stresu, riešenie konfliktov, komunikácia s tímom, sebaovládanie a pod.). V poslednom čase sa koučing využíva aj ako cenný benefit pre kľúčových zamestnancov, keď je využívaný pri riešení otázok ako rovnováha medzi prácou a súkromím, rozvoj sebadôvery, kariérny rozvoj vo firme, , posilnenie zdravia, zlepšenie fyzickej kondície a pod. Koučing tak napomáha posilňovať pocity spokojnosti a lojality pracovníkov.

 • Manažérske zručnosti
 • Prezentačné zručnosti 
 • Partnerský koučing
 • Negociácia
 • Obchodné zručnosti  
 • Predajné zručnosti
 • HR zručnosti 
 • Personálny manažment 
 • Komunikačné zručnosti 
 • Marketing 
 • Kreativita, tvorivosť a sebamotivácia 
 • Kvantove techniky 
 • Pozitívne myslenie a psychológia 
 • Reč tela 
 • BOZP školenia pre firmu 
 • Terapia a motivácia 
 • Ayurvéda a diagnostika na vyžiadanie DR. pôvodom z Indie  (životospráva, chudnutie, neplodnosť, somatoformné poruchy a iné)