K HR ( riadeniu ľudských zdrojov ) poradenstvu využívame nasledovné metódy :

3 d diagnostika
Hodnotenie pracovníkov
Vedenie hodnotiacich pohovorov
Kariérna spôsobilosť
Recruiting : nábor, výber
Typológia osobnosti
360 stupňové hodnotenie
Rozvoj manažmentu
Assessment hodnotenia
Development centrum
Psychologická diagnostika -
Mgr. Kristína Mrázková
Psychoterapia a koučing  - Dr. Lucia Hilka Majkova
Iné aktivity / tréningy, mediálny tréning
Recruiting : Banking, telco, IT, sales
Lektoring - Dr. Lucia Hilka Majkova
Negociačné zručnosti
Stres manažment
Obranné mechanizmy a manipulácie
Školenia pre finančné a nefinančné subjekty
Školenia pre obchodných zástupcov a priamy predaj
Školenia pre nákupcov