Služby

Prednášky o kreativite - Ing. arch. Pavol Mrázek

1.1Kreativita a vedomie

 • Rozpor medzi raciom a citom
 • Čo je to kreatívne vnímanie
 • Zjavné a skryté stránky kreativity
 • Nehmotná komuniukácia ako základ kreatívneho cítenia
 • Sedem princípov kreatívneho cítenia
 • Náhoda ako primárny činiteľ kreativity
 •  

2.1Kreativita a veda

 • Prečo súčasná veda nevie definovať kreativitu
 • Čo je to vedomie
 • Čo je to nehmotná informácia
 • Ako materialistická škola bráni kreativie
 • Objavy subatomárnej fyziky v nehmotnej komuniukácii
 • Čo je to princíp nelokálnej komunikácie
 •  

3.1 Cyklus tvorenia

 • Ako plynie tvorba všetkých vecí
 • Kedy a ako sa kreatívna predstava zhmotní
 • Čo je to konanie a bytie v kreativite
 • Štyri, šesť a dvanásť fáz cyklu tvorenia
 • Ako jednotlivé fázy súvisia
 • Čo bráni kreativite, čoho sa vyvarovať
 •  

4.1Kreativita a biznis

 • Čo učia materializmom zaťažené školy biznicu
 • Prečo sa niekomu darí a inému nie
 • Ako objaviť svoj talent
 • Čo to znamená predať samého seba
 • Akých máme klientov
 • Ako sa zúčastňuje naše vedomie na úspešnom biznice
 •  

5.1Kreativita a kvalita času

 • Čo je to kvalita času
 • Sedem zákadných kvalít času
 • Ako sa kvalita času prejavuje v hmotnom svete
 • Základné prejavy kvality času v architektúre
 • Čo je príčinou, že niektorá architektúra nás neosloví a iná áno